MARI lugu

Mind tõi insuldi juurde ema haigestumine insulti 2020.aastal. Tänaseks olen pea aasta otsinud lahendusi, kuidas aidata ema insuldist taastuda tutvudes võimalustega, mida elu Covid-19 kriisi ajal Eestis pakub. Hetke olukord on seadnud raamid ja piirangud teenuste kättesaadavusele ja spetsialistide valmisolekule seda pakkuda. Kuid minu enda ja insuldihaigete ning nende lähedaste kogemus ütleb, et teadmisi ja lahendusi kiireks taastumiseks otsib pea iga inimene, kes insuldiga kokku puutub. Olles aastaid tegelenud koolituse ja kommunikatsiooniga, pean oluliseks läbi Seltsi ja kaasaegsete vahendite jagada infot, motivatsiooni ja tuge abivajajatele insuldist taastumise teekonnal vajalike taastus- ja toetavate tugiteenusteni jõudmiseks. Seltsi loomine pakub uut väljakutset, seab eesmärke ja annab lootuse parandada insuldist taastujate elukvaliteeti, tõsta nende teadmisi ja vahetada kogemusi ning panna need inimesed taas elust rõõmu tundma.

Minu insuldikogemuse lugu videosalvestusena:
https://www.youtube.com/watch?v=EFwdnOBLBZk&feature=emb_title
/Kogemuslugu on salvestatud SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla pilootprojekti „Insuldipatsiendi raviteekond“ raames/