Elen Kirt
Juhatuse esimees
E-post: elen@insuldiselts.ee 

Mari Levo
Juhatuse liige
E-post: mari@insuldiselts.ee

Veronika Kruustik
Juhatuse liige
E-post: veronika@insuldiselts.ee

Eesti Insuldipatsientide Seltsi asutajaliikmed on Elen Kirt ja Mari Levo.