INSULDISELTSI TEGEVUSKAVA 2021

 • Eesti insuldipatsientide koondamine ja kaasamine seltsi, kasutades teavitus- ja meediakanaleid;

 • Insuldiseltsi eesmärkide ja tegevuste tutvustamine avalikkusele läbi meediakanalite ning seltsi teavitus-ürituste;

 • Koostöö loomine taastusravi spetsialistidega;

 • Koostöövõrgustiku loomine ning koostöö arendamine õendusabi ja taastusravi pakkuvate keskustega;

 • Insuldipatsiendi erinevate taastusravi ja sotsiaalteenuste kättesaadavuse võimaluste tutvustamine;

 • Sotsiaalkindlustussüsteemi, selle eesmärkide ja võimaluste tutvustamine;

 • Kodu kohandamise ja toetusvõimaluste kogemuste ja teadmiste jagamine;

 • Kogemuste jagamine insuldiga toimetulekuks kodus nii haigetele kui lähedastele;

 • Kodu- ja isikliku abi teenuste valiku ning kättesaadavuse võimaluste tutvustamine;

 • Toetajate leidmine ja kaasamine seltsi igapäevategevuste elluviimiseks;

 • Seltsi kodulehe ja sotsiaalmeedia kanalite igapäevane haldamine ja arendamine;

 • 2021-2022 Koolitus- ja nõustamiskava loomine ja tutvustamine;

 • Leida võimalus rahvusvahelise katusorganisatsiooniga liitumiseks;

 • Insuldiseltsi eelarve koostamine ja raamatupidamise sisseseadmine;

 • Meediaplaani koostamine;

 • Insuldipäeva tähistamine oktoobris ja temaatika kajastamine.