Kõnehäire
Osaline näohalvatus
Halvatud käsi
Elupäästev 112

10 praktilist ideed insuldist taastumise teekonnal

Väike meelespea Sulle, kes Sa oled just läbi elanud insuldi ja ees ootab taastumisteekond.

1. Kuula oma raviarsti soovitusi ja pane need kirja

Või las paneb raviarst ise olulisemad soovitused, nõuanded, raviplaani ning raviskeemi Sulle kirja.

Näita neid kindlasti ka oma lähedasele, pereliikmele, kes Sind taastumisteekonnal igapäevaselt toetab.

2. Küsi nõu abivahendite vajaduse korral

Kui vajad abivahendeid (liikumine, igapäevased tegevused jne), siis küsi juba haiglas olles nõu oma terapeudilt (füsioterapeut, tegevusterapeut), millised abivahendid täpsemalt koju on vaja soetada (osta või rentida) ja kust neid saab.

3. Vajadusel taotle puuet

Kui insuldi tagajärjed on rasked või lausa väga rasked, siis tea, et Sul on õigus taotleda puuet ja/või osalist või puuduvat töövõimet. Lisaks puude toetust ja töövõime toetust. Kindlasti pea eelnevalt selles nõu oma raviarstiga.

Haiglas on võimalik täita vastavad taotlused, mille saab haigla sotsiaaltöötajalt, kes vajadusel aitab taotlust täita.

Sotsiaaltöötaja edastab need ise vastavatele asutustele. Kõik taotlused saab esitada ka elektroonselt või asutustes (Sotsiaalkindlustusamet/Töötukassa) kohapeal.

NB! Kui taotled esimest korda, siis peale otsus(te) saabumist tuleb minna asutusse kohapeale, et vormistada kõik vajalikud dokumendid. Kui ise kohale minna ei ole võimalik, siis saab volitada lähedase isiku neid toiminguid enda eest tegema.

4. Edaspidised konsultatsioonid toimuvad perearsti juures

Mõne haigla puhul jääb mõneks ajaks taastumist jälgima insuldiõde ja/või insuldikoordinaator.

Üldjuhul on siiski nii, et kui lahkud haiglast, pea meeles, et edaspidi konsulteerib insuldi ja taastumise teemal Sind perearst ja pereõde. Vajadusel suunab eriarsti või tervisespetsialisti juurde.

Kui võimalik, võta oma perearstiga esimesel võimalusel ise ühendust ja informeeri teda, mis Sinuga juhtunud on. Kui ise helistada ei ole võimalik, siis palu oma pereliikmel teha seda Sinu eest.

5. Koonda kokku kõik oma ravidokumendid ja hoia neid eraldi

Ole teadlik, et perearstile on vaja edastada kõik haiglast kaasa saadud dokumendid (epikriis, analüüside tulemused, kompuutertomograafias tehtud pildid, elektrokardiogrammi tulemused (EKG) jne).

Perearst teeb nendest dokumentidest endale koopiad, originaalid hoia kindlasti alles!

6. Alusta esimesel võimalusel teraapiatega!

Teraapiatel on taastumisprotsessis väga oluline roll.

Järgi haiglas raviarsti poolt koostatud raviplaani ning konsulteeri kindlasti oma perearstiga / eriarstiga / taastusraviarstiga. Valige koos sobiv taasturaviasutus, kes pakub Sulle vajalikke teenuseid (teraapiaid) ning alusta teraapiatega esimesel võimalusel.

Teraapiateenustele saamiseks on vajalik kas arsti saatekiri (vt teraapiafond info) või on võimalus jõuda teenustele läbi tööalase rehabilitatsiooniprogrammi (Töötukassa).

Sama võimalus on ka sotsiaalse rehabilitatsiooni puhul, mida reguleerib Sotsiaalkindlustusamet.


7. Rehabilitatsiooniteenustele jõudmine

Nii läbi Töötukassa kui Sotsiaalkindlustusameti rehabilitatsiooniteenustele (tööalane / sotsiaalne) jõudmine eeldab osalist või püsivat töövõimet.

Täidetakse taotlusvorm, Töötukassa ekspertarst hindab taotluse ja digiloo põhjal töövõimet, Sotsiaalkindlustuameti ekspertarst tuvastab puude.

Selgituseks: osalise töövõimega tööealise inimesega tegeleb Töötukassa, püsiva töövõimega tööealise inimesega ning pensioniealise inimesega tegeleb Sotsiaalkindlustus.


8. Vii end kurssi informatsiooniga

Soovitame tutvuda Elu pärast insulti informatsiooniga Insuldiseltsi kodulehel!


9. Liitu patsiendiorganisatsiooniga

Liitu Eesti Insuldipatsientide Seltsiga. Sarnaste kogemuste ja praktiliste soovituste jagamine üksteisele tekitab nö küünarnukitunnet ja teadmist, et Sa ei ole üksi.

Lisaks tekitab see turvatunnet, annab enesekindlust ja tahet igapäevaeluga paremini toime tulla ning olla aktiivne. Liitude, ühingute, seltside kohta leiab informatsiooni Eesti Puuetega Inimeste Koja kodulehelt.


10. Tõsta oma teadlikkust insuldist ja taastumisvõimalustest

Võta osa vestlusringidest, infopäevadest, koolitustest, seminaridest jne.