Kõnehäire
Osaline näohalvatus
Halvatud käsi
Elupäästev 112

Kodu kohandamine pärast insulti

Pärast insulti võib olla Sulle või Sinu lähedasele kodu kohandamine hädavajalik.

Kodukohandamise teenus on mõeldud erivajadusega inimestele, kes soovivad muuta / parandada oma kodu- ja töökeskkonnas hakkama saamist ja suurendada iseseisvat toimetulekut. Samuti nõustatakse erivajadusega inimeste lähedasi, et vähendada nende hoolduskoormust kodukeskkonnas.

Keskkonda saab kohandada nii ehituslikult kui ka abivahenditega. Kõige levinumad probleemid, mida soovitakse lahendada, on seotud eluaseme sisse/väljapääsuga era- või elumajja ja raskendatud pesemistoimingutega.

Täpsemat infot kodukohanduse taotlemise osas saab uurida oma elukohajärgsest kohalikust omavalitsusest. Inimene esitab taotluse kohalikule omavalitsusele. Elanike taotluste alusel koostab KOV taotluse toetuse saamiseks ja esitab selle riigile otsuse tegemiseks.

Seejärel kohandatakse kodud omavalitsuse toel ja riik kompenseerib KOVi kulud 85% ulatuses Euroopa Regionaalarengu Fondist.