Samm sammult

8 praktilist ideed 

Väike meelespea Sulle, kes Sa oled just läbi elanud insuldi ja ees ootab taastumisteekond.

  • Kuula oma raviarsti soovitusi ja võimalusel pane need kirja või paneb raviarst ise olulisemad soovitused, nõuanded, raviplaani ning raviskeemi Sulle kirja. Näita neid kindlasti ka oma lähedasele, pereliikmele, kes Sind taastumisteekonnal igapäevaselt toetavad.
  • Kui vajad abivahendeid (liikumine, igapäevased tegevused jne.), siis küsi juba haiglas olles nõu oma terapeudilt (füsioterapeut, tegevusterapeut), millised abivahendid täpsemalt koju on vaja soetada (osta või rentida) ja kust neid saab.

  • Vajadusel taotle puuet. Kui insuldi tagajärjed on rasked või lausa väga rasked, siis tea, et Sul on õigus taotleda puuet ja/või osalist või puuduvat töövõimet. Kindlasti pea eelnevalt selles nõu oma raviarstiga. Haiglas on võimalik täita vastavad taotlused, mille saab haigla sotsiaaltöötajalt, kes vajadusel aitab neid taotlusi ka täita. Sotsiaaltöötaja edastab need ise vastavatele asutustele. Kõik taotlused saab esitada ka elektroonselt või asutustes (Sotsiaalkindlustusamet/Töötukassa) kohapeal.
  • Edaspidised konsultatsioonid toimuvad perearsti juures. Kui lahkud haiglast pea meeles, et edaspidi konsulteerib insuldi ja taastumise teemal Sind perearst. Vajadusel suunab eriarsti või tervisespetsialisti juurde. Kui võimalik, võta oma perearstiga esimesel võimalusel ise ühendust ja informeeri teda, mis Sinuga juhtunud on. Kui ise helistada ei ole võimalik, siis palu oma pereliikmel teha seda Sinu eest.
  • Koonda kokku kõik oma ravidokumendid ja hoia neid eraldi. Ole teadlik, et perearstile on vaja edastada kõik haiglast kaasa saadud dokumendid (epikriis, analüüside tulemused, kompuutertomograafias tehtud pildid, elektrokardiogrammi tulemused (EKG) jne.). Perearst teeb nendest dokumentidest endale koopiad ja originaalid hoia kindlasti alles!
  • Alusta teraapiatega. Teraapiatel on taastumisprotsessis väga oluline roll. Järgi haiglas raviarsti poolt koostatud raviplaani ning konsulteeri kindlasti oma perearstiga/eriarstiga/taastusraviarstiga. Valige koos sobiv taasturaviasutus, kes pakub Sulle sobivaid teenuseid (teraapiaid) ning alusta teraapiatega esimesel võimalusel. Teraapiateenustele saamiseks on vajalik kas arsti saatekiri või on võimalus saada teenustele läbi tööalase rehabilitatsiooniprogrammi (Töötukassa). Sama võimalus on ka sotsiaalse rehabilitatsiooni puhul, mida reguleerib Sotsiaalkindlustusamet.
  • Liitu endale sobiva (patsiendi)organisatsiooniga. Sarnaste kogemuste ja praktiliste soovituste jagamine üksteisele tekitab nö küünarnukitunnet ja teadmist, et Sa ei ole üksi. Lisaks tekitab see turvatunnet, annab enesekindlust ja tahet igapäevaeluga paremini toime tulla ning olla aktiivne. Liitude, ühingute, seltside kohta leiab informatsiooni Eesti Puuetega Inimeste Koja kodulehelt.
  • Tõsta oma teadlikkust insuldist ja taastumisvõimalustest. Võta osa vestlusringidest, infopäevadest, koolitustest, seminaridest jne. Lisainfo www.insuldiselts.ee