Kõnehäire
Osaline näohalvatus
Halvatud käsi
Elupäästev 112

Kvalifitseeritud spetsialistid

Kes on kes?

Vaimse tervise spetsialistid

Psühholoog

Psühholoog tegeleb inimese mõtlemise, tunnete ja käitumise ning nende põhjuste süstemaatilise uurimisega, sealjuures abistades inimest oma eluga paremini toime tulema.

Psühholoog ei ole arst.

Psühhiaater

Psühhiaater on arst, kelle ülesandeks on vastavalt kliinilisele pildile, haigusloole ja erinevate uuringute tulemustele diagnoosida psüühikahäire.

Vastavalt sümptomidele ja diagnoosile soovitab psühhiaater psühhoterapeutilist sekkumist või määrab ravimi. Psühhiaatriline ravi on kooskõlastatud rahvusvaheliste ravijuhistega.

Kliiniline psühholoog

Kliinilise psühholoogi töö on suunatud psüühilise distressi, psüühika- ja käitumishäirete, vaegurluse ja riskikäitumise hindamisele, leevendamisele, ravimisele ja ennetamisele.

Tema poole võib pöörduda, kui on vaja välja selgitada, kas inimesel on mõni psüühikahäire, teha selleks teste ja uuringuid. Samuti on kliinilise psühholoogi tööks erinevate häirete ravimine ja sümptomite leevendamine.

Neuropsühholoog

Neuropsühholoog on spetsialiseerunud peamiselt ajutegevuse ja inimese käitumise vaheliste seoste uurimisele ning tegeleb ajukahjustusega kaasnevate häirete diagnostika ja raviga.

Lisaks uurib ta oma töös ajukahjustuste mõju mälu, kõne, tähelepanu, ruumitaju jm funktsioonidele, mis mõjutavad inimese elukvaliteeti.

Psühhoterapeut

Psühhoterapeut on valdavalt psühholoogi või psühhiaatri haridusega kindla psühhoteraapia koolkonna juures väljaõppe läbinud spetsialist.

Psühhoterapeut tegeleb kliendi hoiakute, käitumismustrite ja mõttemallide analüüsi ja muutmisega ning kasutab selleks erinevaid psühholoogilisi tehnikaid.

Kogemusnõustaja

Kogemusnõustaja on professionaalne nõustaja, kellel on läbi töötatud isiklik taastumise kogemus ning kogemusnõustaja väljaõpe. Kasutab oma töös inimeselt-inimesele tasandil nõustamise viisi s.t. toimub sarnase tervisehäirega või sarnase läbielamistega inimeste vahel teadmiste ja kogemuste vahetus.

Kogemusnõustaja pakub emotsionaalset ja praktilist tuge.

Vaimse tervise õde

Vaimse tervise õde on erioskuste ja teadmistega õendusala spetsialist, kes osutab õendusabi reaalsete ja potentsiaalsete vaimse tervise probleemide puhul ning tegeleb vaimse tervise alase edendus- ja ennetustööga.

Hingehoidja

Hingehoidja on kristliku taustaga nõustaja, kes on saanud ettevalmistuse ka kriisis oleva inimese aitamiseks.

Hingehoidja püüab abivajajat empaatiliselt mõista, asetudes tema olukorda ning seeläbi tunnetada abivajaja situatsiooni, aidata tal suunavate küsimustega jõuda selgusele oma mures ja leida üheskoos viise mure lahendamiseks.

Teraapiad

Füsioterapeut

Füsioterapeut on taastusravi spetsialist, kes aitab inimestel taastada või säilitada häirunud liikumis- ja tegevusvõimet ning selle kaudu osalemist tavapärases elus.

Tegevusterapeut

Tegevusterapeut on tegevuse ja tegevusvõime spetsialist.

Tegevusterapeudi töö eesmärk on häiritud tegevusvõimega isiku tegevusvõime säilitamine ja edendamine ning iseseisvuse suurendamine igapäevases elus.

Logopeed

Logopeed on spetsialist, kelle töö eesmärk on patsiendi kommunikatsioonivõime ja neelamisfunktsiooni hindamine, kujundamine ja/või taastamine ning häire ennetamine.

Toitumisnõustaja

Toitumisnõustaja on vastava täiendkoolituse ja töökogemusega spetsialist, kes nõustab ja koolitab inimesi toitumise, söömiskäitumise, toiduvalikute, haiguste ennetamise, kehakaalu normaliseerimise alal jne.

Toitumisterapeut / dietoloog / toitumisõde

Tervishoiuspetsialist, kes rakendab tõenduspõhiseid teadmisi toitumisest inimeste tervise edendamiseks ja terviseprobleemide korral patsiendi/kliendi heaolu ja toimetulekuvõime suurendamiseks.

Toitumisterapeut selgitab välja toitumuslikud probleemid, lähtudes omandatud teadmistest toidu ja toitumise mõjust tervisele, sh haiguste tekkele ja olemasolevate haiguste kulule. Ta töötab kliendiga personaalselt, aidates vältida haiguse süvenemist ning suurendades heaolu krooniliste haigusseisundite korral.

Toitumisterapeut ei diagnoosi haigusi ega ravi klienti.