Kõnehäire
Osaline näohalvatus
Halvatud käsi
Elupäästev 112

TENSION

Insuldi trombektoomia tõhusus ja ohutus laiendatud kahjustuse ja pikendatud ajaakna korral: randomiseeritud, kontrollitud uuring (projekt TENSION).
TENSION
TENSION

Trombektoomia on teatud tüüpi akuutse isheemilise insuldi ravimeetod, mille käigus kasutatakse väga väikeseid mehaanilisi seadmeid akuutse insuldi mõjude drastiliseks vähendamiseks. Seadmeid kasutatakse trombi purustamiseks ja eemaldamiseks ajuveresoonest. Seda protseduuri viivad läbi kõrgelt kvalifitseeritud neuroradioloogid ja see nõuab spetsiaalseid töövahendeid.

Enne TENSION projekti tehtud ja lõpetatud trombektoomia uuringud hõlmasid väga piiratud insuldihaigete rühmi. Nad näitasid, et kui trombektoomiat kasutati väikese ajuhüübega insuldihaigetel, vähendas see oluliselt insuldijärgse puude teket või suremust, taastades verevoolu ja piirates seega ajukahjustusi.

Projekti TENSION eesmärk oli uurida trombide mehaanilise eemaldamise mõju laiemale suurema ajuinfarktiga patsientide grupile, kelle puhul trombektoomia kasulikkus oli küsitav.

Projekt TENSION soovis kindlaks teha, kas trombektoomia on ohutu ja efektiivne patsientidele, kellel on nn "laiendatud ajuinfarkt", st varasemate uuringutega võrreldes suuremad kahjustatud ajupiirkonnad. Lisaks said patsiendid registreeruda uuringusse kuni 12 tundi pärast sümptomite ilmnemist, mis laiendas ravi veelgi suuremale patsientide grupile. Sealhulgas näiteks patsientidele, kellel on insult öösel, mistõttu on suurem tõenäosus, et nad jõuavad haiglasse hilinemisega.

Lõpptulemusena tagas uuringu ülesehitus, et uuringus kasutatud seadmed kajastuvad kliinilises praktikas kasutatavate seadmetega, nii et uuringutulemusi saab hõlpsasti igapäevasesse praktikasse üle kanda.

Uuringusse kaasati patsiente kaheksast Euroopa riigist ja seda koordineerisid Hamburgi Hamburg-Eppendorfi Ülikooli Kliinikumi professor dr Götz Thomalla ja Heidelbergi Ülikooli Kliinikumi professor dr Martin Bendszus.

Ülemaailmsel insuldi kongressil samaaegselt avalikustatud ja eelmise aasta oktoobris ajakirjas "The Lancet" avaldatud katsetulemused näitasid, et trombektoomia kasutamine võib märkimisväärselt aidata patsiente, kellel on aju ummistunud veresoontest põhjustatud raske insult. Uuringu tulemused sillutavad tõenäoliselt teed antud lähenemisviisi kasutamise laiemale kaalumisele tulevikus, suurema hulga patsientide jaoks.

Professor Thomalla ütles: "Projekt TENSION on andnud tõendeid tõhusa terapeutilise sekkumise kohta raske insuldi korral. See tähendab, et saame paremad individuaalsed patsienditulemused ning vältida suuremal hulgal patsientidel insuldiga seotud puudeid. Ühiskondlikul tasandil aitavad meie tulemustel põhinevad uued ravijuhised vähendada insuldiga seotud kulusid."

Arlene Wilkie (Stroke Alliance for Europe - Euroopa Insuldiliit) ütles: "Meil oli hea meel nendest tulemustest kuulda, kui neid esitleti WSO kongressil Torontos. Lõpuks ometi on meil tõendeid selle kohta, et seda elutähtsat ravi saab ohutult kasutada suurema hulga insuldihaigete puhul, kui seda tänasel päeval kasutatakse. See aitab vähendada pikaajalise puude riski, mis on sageli seotud insuldiga ning võimaldab inimestel kiiremini taastuda. Kutsume üles kõiki Euroopa riikide oma juhiseid võimalikult kiiresti uuendama, et kajastada neid uusi tõendeid ning rohkem inimesi saaks ravist kasu."

Lisainformatsiooni saamiseks võtke palun ühendust e-posti aadressil research@safestroke.eu või külastage uurimisprojekti TENSION kodulehte.

Projekt TENSION on rahastatud Euroopa Liidu Horisont 2020 Teadus- ja Innovatsiooniprogrammi toetuslepingu nr 754640 alusel.


#BrainAwarenessWeek
#StrokeResearch
#StrokeAllianceforEurope
#lifeafterstroke