Kõnehäire
Osaline näohalvatus
Halvatud käsi
Elupäästev 112

Üle-euroopaline uuring "Päästetud elu on elamist väärt elu"

Märtsis 2023 toimunud European Life After Stroke (Elu pärast insulti) Foorumil tutvustati uut aruannet "A life saved is a life worth living" ehk "Päästetud elu on elamist väärt elu", mis toob välja insuldi läbi elanud inimeste peamised ja olulised murekohad tegelike vajaduste osas, millele kahjuks Euroopas veel ei pöörata piisavalt tähelepanu.
Allikas: SAFE
Allikas: SAFE

Aruanne "Päästetud elu on elamist väärt elu - insuldi üleelanute katmata vajadused Euroopas" paljastab, et ühel kaheksast insuldi üleelanust on enesetapumõtted, umbes kolmandik insuldi üleelanutest satub insuldile järgnevate aastate jooksul kliinilisse depressiooni ja kuni veerand insuldihaigetest kannatab jätkuva probleemina ärevusega.

Raport võtab esmakordselt kokku uuringud üle 80 insuldi üleelanute katmata vajadustest Euroopas. Sellest järeldatakse, et insuldi üleelavate inimeste kasvava arvu vajaduste katmiseks tuleks rohkem ära teha.

Raportist selgub, et:

  • Üks 8-st insulti põdenust on mõelnud suitsiidile.
  • 1/3 insulti põdenutest on selle järgselt langenud depressiooni.
  • 1/4 insulti põdenutest kogeb kõrgenenud ärevust.

Uuringu tellija: Stroke Alliance for Europe - SAFE (Euroopa Insuldiliit).

Aruandega saab tutvuda SIIN.