Kõnehäire
Osaline näohalvatus
Halvatud käsi
Elupäästev 112

VALIDATE

Täna tõstame esile Euroopa Liidu rahastatud uurimisprojekti VALIDATE, mis kasutab tehisintellekti (AI) patsientide insuldiravi tulemuste parandamiseks.
VALIDATE
VALIDATE

Isheemilise insuldi ravis on esmatähtis õigeaegne juurdepääs sobivatele
sekkumistele. Kuigi on olemas mitmeid tõhusaid ravimeetodeid, võib üksikute
patsiendijuhtumite keerukuses navigeerimine ja iga üksiku patsiendi terviklik mittearvestamine mõjutada ravitulemusi ning pikaajalist elukvaliteeti.

Projekti VALIDATE meeskonna eesmärk on seda kõike parandada. Kasutades tuhandeid patsiendiprofiile ja tipptasemel tehisintellekti mudeleid, töötab meeskond välja ning valideerib kliiniliste otsuste tugisüsteemi. Selle projekti keskmes on uue rakenduse loomine, mille eesmärk on pakkuda arstidele lisateavet, prognoosides erinevate ravistrateegiate tulemusi. See süsteem võimaldab tervishoiutöötajatel valida optimaalse ravistrateegia, mis on kohandatud iga patsiendi ainulaadsele olukorrale.

Lisaks täpse prognoosi andmisele sõltub Validate App'i edu sellest, kas arstid ja patsiendid usaldavad selle rakendamist. Selle saavutamiseks viiakse vaatlusuuringute abil läbi range testimine reaalsetes kliinilistes tingimustes, et valideerida selle tõhusust ja usaldusväärsust.

Lisainformatsiooni saamiseks võtke palun ühendust e-posti aadressil
research@safestroke.eu või külastage projekti VALIDATE kodulehte.

Projekt VALIDATE on rahastatud Euroopa Liidu Teadus- ja Innovatsiooniprogrammi Horisont 2020 toetuslepingu nr 777107 alusel.

 #BrainAwarenessWeek
#StrokeResearch
#StrokeAllianceforEurope
#lifeafterstroke