Insuldiseltsi PÕHIKIRI
Selts järgib oma tegevuses vabaühenduste tegevuse eetilisi põhimõtteid, mis on kirjas vabaühenduste eetikakoodeksis.