Kõnehäire
Osaline näohalvatus
Halvatud käsi
Elupäästev 112

Toetajad ja koostööpartnerid

Toetajad

Granaat

Kodulehed ja e-poed.

Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor

Eesti suurim erakõrgkool.

University of Oxford

Maailmatasemel teadusuuringud ja haridus, et tuua kasu ühiskonnale kohalikul, piirkondlikul, riiklikul ja ülemaailmsel tasandil.

Pfizer

Pfizeri ülemaailmsesse tootevalikusse kuuluvad nii ravimid ja vaktsiinid kui ka paljud maailma tuntuimad tervisetooted.

Koostöö- ja partnersuhted

Eesti Puuetega Inimeste Koda

EPIKoja tegevuse eesmärk on puuetega inimeste toimetuleku, elukvaliteedi ja ühiskonnaellu kaasatuse parandamine.

SleepAngel

Filtreeritud vooditoodetega tolmu- ja plekivaba magamiskeskkond.

Virtuaalkliinik

Arstide nõuanded, tervisetestid ja -teenused.

Stroke Alliance for Europe

Euroopa Insuldiliit on 30 Euroopa riigi patsiendiorganisatsioonide ühendus, mis võitleb üheskoos insuldi vastu Euroopas.

Põhja-Eesti Regionaalhaigla

Eesti suurim aktiivravi asutus, mis pakub raviteenust kõigil arstlikel erialadel, välja arvatud sünnitusabi.

Tartu Ülikooli Kliinikum

Tartu Ülikooli kliinikuid ühendav sihtasutus Tartus. Tervishoiuasutus ja ühtlasi meditsiinihariduse õppebaas.

Ajaleht Pealinn

Ajaleht Pealinn tutvustab Eesti pealinna elu.

Sotsiaalministeerium

Vastutab riigi tööturu ja töökeskkonna, rahva tervise kaitse ja arstiabi, sotsiaalse turvalisuse, sotsiaalkindlustuse ja sotsiaalhoolekande korraldamise ning soolise võrdõiguslikkuse edendamise eest.

Tervisekassa

Avalik-õiguslik organisatsioon, mille tähtsaim ülesanne on korraldada riiklikku ravikindlustust ja võimaldada kindlustatud inimestele seeläbi hüvitisi, arstiabi ning haiguste ennetustegevusi.

Pärnu Haigla

Pärnumaa ja osaliselt ka Lääne- , Saare– ja Hiiumaa elanikke teenindav keskhaigla.

Eesti Psoriaasiliit

Organisatsioon, mis jälgib psoriaasihaigete abistamist ja nõustamist ning õpetab toimetulekut ja elukvaliteedi parandamist.

Eesti Reumaliit

Info ja toetus luu- ja liigesehaigetele ning nende lähedastele.

Ludvig Puusepa Nimeline Neuroloogide ja Neurokirurgide selts

Koondab enda alla neuroloogia ja neurokirurgiaga seotud spetsialiste ning huvilisi.