INSULDISELTSI KOOSTÖÖPANUS

  • Koostööpanus ja kogemuste vahetamine International Experience Exchange for Patient Organisations, IEEPO workshopi üritusel. IEEPO pakub võimalust patsientide kogukondadele olla partneriks ja kaasarääkijaks tervishoiusüsteemides. IEEPO programm on koostatud patsientide poolt sooviga esindada IEEPO kogukonna huve ja vajadusi. Rahvusvaheline patsiente esindavate organisatsioonide kogemuse vahetamine (International Experience Exchange for Patient Organisations, IEEPO) motoga “Action for Change" koostööüritus toimub märtsis 2022.

  • Koostööpanus Eesti Patsientide Liidu eestvedamisel "Patsiendi elulõpu tahteavalduse" dokumentide loomise, koostamise ja elluviimise protsessi.