Kõnehäire
Osaline näohalvatus
Halvatud käsi
Elupäästev 112

Iga-aastane Euroopa Insuldiliidu Foorum "Elu pärast insulti" toimus sel aastal Dublinis

Juba teist aastat oli rõõm osaleda Stroke Alliance For Europe (SAFE) korraldatud "European Life After Stroke Forum" - "Elu pärast insulti" foorumil. Sel aastal toimus foorum 11. ja 12. märtsil Iirimaal, Dublinis.
European Life After Stroke Forum, Dublin, 11-12 March 2024
European Life After Stroke Forum, Dublin, 11-12 March 2024

Üritus tõi kokku insuldipatsiendid ja nende lähedased ning hooldajad, patsiendiorganisatsioonide esindajad, tervishoiutöötajad ning teadlased, kes on seotud insuldiga seotud teadusuuringutega.

Foorumi avas Prof. Avril Drummond ning oma tervitussõnad delegaatidele andis edasi ka Iirimaa peaminister.


Osalejad

Foorumist võtsid osa üle 300 delegaadi Euroopast ning ka USA-st ja Kanadast. Kohal olid erinevate Euroopa riikide patsiendiorganisatsioonide esindajad, insuldi temaatika spetsialistid ning teadustöö edendajad üle kogu Euroopa.

Ka meie väike Eesti oli Foorumil esindatud.

Eesti Insuldipatsientide Seltsist osales seltsi juhatuse liige Elen Kirt ning samuti olid esindatud ka tervisespetsialistid Eestist. Insuldiseltsiga koos olid uusi teadmisi kogumas ja kogemusi vahetamas seltsi väga head koostööpartnerid Põhja-Eesti Regionaalhaiglast - tegevusterapeut Ingrid Saarmets ja rehabilitatsiooni meeskonna juht Merje Servet

Ettekanded

Foorumil käsitleti järgnevaid teemasid:

  • insuldijärgse elu jaoks parimate võimaluste ja heade teenuste uurimine ning arendamine,
  • koostöövõimalused,
  • rahastuse küsimus,
  • vaimse tervise toetamise olulisus,
  • raviteekonna kaardistamise kitsaskohad,
  • kuidas kasutada teadusuuringute tulemusi insuldi ravis paremini ära (insuldijärgselt - kliiniline vaade). 

Moto all "Päästetud elu on elamist väärt elu" oli võimalus kuulata teemaploki "Tõendite kogumine insuldijärgse elu toetamiseks" teaduspõhiseid ettekandeid.

Lisaks toimusid erinevad töötoad ja aruteluringid väga olulistel teemadel, näiteks

  • "Insuldijärgne vaimne tervis",
  • "Uue sekundaarse insuldi ennetamine – vererõhu kontroll ning järjepideva harjutamise eelised",
  • "Minu kohta ei tehta otsust ilma minuta – räägime koos ühel häälel", nin
  • "Ebaproportsionaalne kaal? Elu pärast insulti naistel", kus toodi välja, kui oluline on olla teadlik soolistest erinevustest insuldi uurimisel ja ravis.

See on ainult väike osa huvitavatest teemadest, mida kahe päeva jooksul käsitleti. 

Läbivalt jäid foorumil kõlama sõnad -  koostöö, teadusuuringud, kogemusnõustamine, teraapiad, kogukond.

Üks olulisemaid fookusteemasid oli insuldi-tegevuskava 2018–2030 (SAPE - Stroke Action Plan for Europe) st ESO (Euroopa Insuldi Organisatsiooni) eestvedamisel üle Euroopa riiklike insuldi tegevuskavade koostamine ja rakendamine. Eestis on vastav töörühm loodud 2021.a. ning tegevuskava väljatöötamise protsess on juba käimas.  

Kõiki Foorumi ettekandeid (slaide) saab vaadata SIIN.Tegevused

Lisaks huvitavatele ettekannetele oli suurepärane võimalus tutvuda abstraktidega, mis andsid ülevaate teadus- ja uurimustöödest, põnevatest ja vajalikest teenustest, insuldipatsientidele ja nende lähedastele suunatud kommunikatsioonilahendustest, tugigruppide programmidest (sh toetavad tehnilised lahendused), rehabilitatsioonist ja võimalustest, teraapiate efektiivsusest ning kogukonna (patsiendiühenduse) tähtsusest ja tugisüsteemist.

Abstraktidega on võimalik tutvuda SIIN.


Foorumi esimese päeva lõpetas tore koosolemise üritus - tervitusvastuvõtt, kus kõik Foorumil osalejad said võimaluse luua uusi tutvusi, koostöö- ja partnerlussuhteid, jagada omavahel kogemusi. 

Õhtu tipuks tegi vägeva etteaste meie võõrustajate (iirlaste) segakoor, mis koosnes insuldi läbi elanud inimestest. Nende entusiasm ja elurõõm tegid kuulajate-vaatajate südamed soojaks!


Kogemuslood

Foorumi lõpetas huvitav teemaplokk, kus oma kogemusloo rääkis insuldi üle elanud inimene Iirimaalt. Kogemuslugu andis väga hea ülevaate, milline on tervishoiusüsteem Iirimaal, milliseid katsumusi ja läbielamisi üks insuldipatsient on sunnitud läbi tegema, et saada vajalikku abi insuldi tagajärgedega toimetulemiseks. Oli ka äratundmishetki.

Lisaks toodi välja ka laste ja noorte insulti puudutav informatsioon. Toodi välja just seda sihtrühma silmas pidades olulised katmata vajadused.

Teemaploki võttis kokku ettekanne, mis esitas paneelarutelus osalejate küsimuse - mida tähendab elamisväärt elu pärast insulti ning millist tuge selleks vaja on?

Kokkuvõte

Seekordne Foorum oli muljetavaldav, väga informatiivne ja inspireeriv!

Taaskohtumine katusorganisatsiooni SAFE liikmeskonnaga, kolleegidega üle Euroopa ning uued tutvused, põnevad koostöömõtted ja kogemuste vahetamised andsid palju positiivset energiat, tahet, jõudu ja innovaatilisi ideid arendustegevusteks.Eesti Insuldipatsientide Seltsi osalemist Foorumil toetas SAFE (Stroke Alliance for Europe). Insuldiseltsi poolt suur tänu!