Kõnehäire
Osaline näohalvatus
Halvatud käsi
Elupäästev 112

Insuldi teadlikkuse päev Euroopas 14.05.2024 – SAFE ja ESO – fookuses SAPE SST

Euroopa astub väikesi samme insuldihoolduse ja -toetuse parandamiseks, kuid Euroopa uusimad insuldi teenuse jälgimise andmed näitavad, et endiselt püsib liiga palju ebavõrdsust.
SAFE ja ESO
SAFE ja ESO

Euroopa insultide tegevuskava (SAP-E) Stroke Service Tracker (SST) viimased andmed heidavad valgust Euroopa teekonnale parema insuldihoolduse ja -toe poole. Kuigi on positiivseid märke edusammudest, toob aruanne esile ka püsivad puudujäägid ja väljakutsed, rõhutades jätkuvat vajadust riiklikult suunatud sekkumiste järele.

SST, mis uurib 12 insuldiravi parandamise põhivaldkonda, näitab positiivseid edusamme SAP-E eesmärkide saavutamisel ning akuutse ravi, teenuste korraldamise ja kvaliteedikontrolli parandamisel. Mitmed riigid, sealhulgas Moldova Vabariik, Bulgaaria, Tšehhi Vabariik, Eesti, Norra, Portugal, Rumeenia, Rootsi ja Wales, on teinud kiiduväärseid edusamme.

Juurdepääs insuldiüksustes hooldusele, järelkontrollile ning elu pärast insulti teenustele ja toele on väga ebaühtlane. Erinevused hooldusteenuste osutamisel piirkondades rõhutavad vajadust sihipäraste sekkumiste järele, et tagada võrdne juurdepääs kvaliteetsele hooldusele ja toele - kõigile, keda on tabanud insult.

Andmed rõhutavad, et riiklikud sidusrühmad need lüngad kõrvaldaksid. Seda teavet kasutades peavad riigid rakendama kohandatud insuldistrateegiaid tagamaks, et kõik insuldi läbi elanud inimesed saavad õigeaegset kvaliteetset abi ja tuge, olenemata nende asukohast või sotsiaalmajanduslikust staatusest.

Kutsume kõiki Euroopa riike üles jätkama oma SST-andmete kasutamise võimestamist, et täita lünki oma insuldihoolduses. Seadkem oma tegevustes prioriteete ning tagagem, et iga insuldipatsient saaks väärilist hooldust.

Insuldistatistikast täpsema ülevaate riikide vaates leiab SIIT.

SAP-E kohta: SAP-E on koostööalgatus, mille eesmärk on parandada insuldiravi kogu Euroopas uuringute, propageerimise ja poliitika väljatöötamise kaudu. Tuues kokku sidusrühmad kogu tervishoiu spektrist, püüab SAP-E kehtestada standardeid ja juhtida positiivseid muutusi, et parandada insuldi all kannatavate inimeste tulemusi.

#EuropeanStrokeAwarenessDay #ESAD2024 @ESOstroke @StrokeEurope