Kõnehäire
Osaline näohalvatus
Halvatud käsi
Elupäästev 112

Virtuaalsed tugigrupid insuldipatsientidele ja nende lähedastele 19.03 ja 21.03.2024

Sel kevadel avab Insuldiselts kõigile insuldipatsientidele ja nende lähedastele kaks tasuta virtuaalset tugigruppi! 

Gruppi on oodatud insuldipatsiendid, nende lähedased ja sõbrad, et üksteiselt tuge saada. Tugigrupid viiakse ellu veebi vahendusel ning pilootprojekti raames.

Virtuaalsed tugigrupid insuldipatsientidele ja nende lähedastele
Virtuaalsed tugigrupid insuldipatsientidele ja nende lähedastele

Insuldipatsientide virtuaalne tugigrupp

Insuldipatsientide virtuaalne tugigrupp toimub 19. märtsil 2024 kell 18:00, ajaline kestus 1,5h.

Lähedaste virtuaalne tugigrupp

Lähedaste virtuaalne tugigrupp toimub 21. märtsil 2024 kell 18:00, ajaline kestus 1,5h.

Vajalik on eelregistreerimine! 

Veebikohtumisel jagatakse haigusega toimetulekuga seotud muresid, hirme, kogemusi ning vahetatakse informatsiooni võimaluste osas. Tugigruppide eesmärgiks on tuua kokku sarnaste kogemuste ja tunnetega inimesed, et ühises koosolemises ja jagamises saada toetust haiguse ja haiguse tagajärgedega toimetulemiseks.

Insuldipatsientide tugigruppi juhivad Elen Kirt (taastusnõustaja ning endine insuldipatsient) ja Kätlin Madis (kogemusnõustaja ning endine insuldipatsient).

Lähedaste tugigruppi juhivad Pirje Lehtmaa (insuldipatsiendi lähedane) ja Kristi Lepp (kogemusnõustaja ning endine insuldipatsient). Kõik tugigruppide eestvedajad on Insuldiseltsi liikmed ning kuuluvad seltsi Teadus- ja Arendustiimi

Lisainfot saab elen@insuldiselts.ee või info@insuldiselts.ee.

Ootame rohket osavõttu, sest praeguse nn pilootprojekti osavõtu huvist ja tagasisidest oleneb, kas Insuldiseltsi tugigrupid saavad ka edaspidi toimuma (veebis või kontaktkohtumistena üle Eesti). 

Insuldipatsientide tugigruppi registreerimine .
Lähedaste tugigruppi reistreerimine .

Ürituste kutsed Facebookis

Taastuja