Kõnehäire
Osaline näohalvatus
Halvatud käsi
Elupäästev 112

Ole kaasatud!

12. märts 2023