20.09.2022 Eesti Insuldipatsientide Seltsi pressiteade

Insuldist taastumise tagab meeskond

Insuldi sümptomite äratundmisel ning abi saamisel on iga sekund määrava tähtsusega.
Teame, et kiire abi ja professionaalne tegutsemine tagab parema ravi tulemuse ning efektiivsema taastumise. Igapäevategevuste juurde pöördumisel on määrava tähtsusega hea meeskondlik tugi koos abistajate
ja terapeutide ning sobivate abivahendite leidmise ja ruumide kohandamisega. Asjatundlik ja professionaalne abi annab haigele ja lähedasele motivatsiooni ning head võimalused insuldist taastumiseks.
23.septembril toimuv seminar ”Toetav taastumine” annab näpunäiteid insuldihaige füüsilise ja vaimse tervise kiiremaks ja efektiivsemaks taastamiseks.
Infot leiab www.insuldiselts.ee , https://www.facebook.com/Insuldiselt ja Instagram https://www.instagram.com/insuldiselts/