4 olulist A-d

Afaasia
ehk kõnehäire on oskamatus kasutada või aru saada kõnest. Afaasiaga patsientidel on raskusi enese arusaadavaks tegemisega ja nad ei suuda teile öelda, mida nad soovivad või vajavad. Tagajärjeks võib olla nende ärritatud ja häiritud olek. Neil on raskusi vestluse jälgimisega ning nad jäävad sellest kõrvale. Sellistel patsientidel on raskusi ka õige suhtlemislaadi tajumisega ning nad ei tundu suhtlusvalmitena.
Põhjalik informatsioon www.afaasia.ee

Amneesia
on mälu mitteloomulik halvenemine. Amneesiaga patsiendid võivad kaotada asju ja süüdistada teisi nende
tagant varastamises. Nad unustavad, mida neile on öeldud ning küsivad korduvalt samu küsimusi.

Apraksia
on võimetus eesmärgipärase tegevuse planeerimisel ja teostamisel. Apraksiaga patsientidel on raskusi kirjutamisega ning nad muutuvad kohmakas. Lisaks on probleeme ka riietumise ja söömisega. Mõnikord võib olla ka probleeme kõndimise, mälumise ja isegi neelamisega. Sellelaadsed probleemid viivad kukkumistele ja ka teistele erakorralise meditsiini valdkonda kuuluvatele situatsioonidele.
Põhjalik informatsioon www.afaasia.ee

Agnoosia
ehk vaimne pimedus kujutab võimetust ära tunda asju või isikuid. Agnoosiaga patsiendid võivad mitte ära tunda hooldajat ja muutuda hirmunuks ning mittekopereeruvaks. Nad võivad tahta minna koju, kui ise tegelikult kodus viibivadki. Need patsiendid võivad mitte ära tunda enda ees asuvaid asju ning seetõttu komistavad mööblile või pistavad suhu söömise eesmärgil selleks kõlbmatuid esemeid.