Insuldi iseloomulikud sümptomid

 • Insuldi sümptomid sõltuvad kahjustuskolde asukohast ja suurusest. Insuldi teket iseloomustab:järsku tekkiv ühe keha- või näopoole halvatus ja tundehäire, järsk seletamatu tuimus või n-ö sipelgate jooksmise tunne ühes kehapooles;
 • järsku tekkinud tugev peavalu;
 • ruumitunnetuse häire;
 • neelamishäire;
 • nägemishäire;
 • rääkimise raskus või kõnehäire;
 • tasakaaluhäire;
 • liigeste jäikus, kohmakus või liikumatus;
 • uimasus või teadvusekaotus;
 • vaimse võimekuse langus 

  Mõnikord eelneb insuldile mini-insult, millel on samasugused nähud, kuid mis kestab lühikest aega (mõnest minutist paari tunnini). Meditsiinikeeles nimetatakse seda transitoorseks isheemiliseks atakiks.

Insuldisümptomite tekkimisel kutsu kohe kiirabi 112

Rahvusvaheliselt on kasutusel lühend F.A.S.T.

F-face droping
A-arm weakness 
S-speech difficulty 
T-time to call 911

Eestipärane lühend on K.O.H.E.

K-kõnehäire
O-osaline näohalvatus
H-halvatud käsi
E-elupäästev 112
/Allikas: insult.ee/